Fra visjon til handling

Fra Visjon til Handling

I et konkurranseutsatt marked er en klar visjon og strategi fundamentet som kan avgjøre om din organisasjon er i stand til å møte morgendagens utfordringer, få selskapet til å jobbe mot de samme målene, og tilføre selskapet ytterligere vekst og konkurransevne. Derfor tror vi i Not-Yet at det er viktigere enn noen gang at selskaper evner å synliggjøre hvem de er og hva de står for. 

Bærekraftige organisasjoner etterlever sin visjon og jobber strategisk mot samme mål. Våre erfaringer tilsier at det ofte er et gap mellom visjon og strategi, og handling i mange organisasjoner. Vår ambisjon er at våre kunder skal bli i bedre stand til å gjøre mer av de riktige tingene i stedet for å fokusere på å gjøre tingene riktig.

Vår erfaring er at en prosess med visjons og strategiarbeid fører til bedre samhold og fellesskap i organisasjonen. Man oppdager ofte forbedringsområder når det gjelder organisering, og behov for ny kompetanse vil ofte avdekkes. 

Fra visjon til handling er for deg som vil skape utvikling i din organisasjon.