Lederutvikling i Not-Yet

Lederutvikling er det kjerneområdet vi synes er aller viktigst. Det er lederne i organisasjonen som hver dag påvirker utviklingen til et selskap. Dermed er det lederne som er den viktigste premissleverandøren for å utvikle kulturen.

Vi tror på at lederskap kan læres, trenes og utvikles. For at dette skal skje, er det nødvendig å få en dypere innsikt i hvordan mennesker fungerer og samhandler. Hva er det som driver oss, og hvordan kan lederskap skape endring, engasjement og utvikling? 

De vanligste utfordringene vi møter hos ledere handler om kommunikasjon, gjennomføring av endringsprosesser og samarbeid for økt vekst og utvikling i organisasjonen.

Vi er opptatt av at du og din bedrift skal oppleve størst mulig verdi i prosessen. Vi tror på praktisk trening og arbeidsprosesser i lederutvikling. Derfor vil våre treninger med ledere bestå av tett involvering, diskusjoner, øvelser og prosessbaserte tematikker. Vi gjennomfører også gruppecoaching og èn til èn samtaler.

Vi bistår din organisasjon til å skape vesentlig bedre resultater gjennom et sunnere og mer effektivt lederskap.