Magnus Eriksen

Trener
E-mail: Hallgeir.betele@not-yet.no

Mer om Magnus Eriksen

Magnus Eriksen har bakgrunn i helsefag på høgskolenivå med spesielt fokus på behaviouristisk psykologi, samt Masterstudie i organisasjon – og ledelse. Magnus er genuint interessert i andre mennesker og mener at det er i møte mellom mennesker at endring skjer.

Magnus Eriksen er en erfaren veileder og rådgiver. Han har i store deler av sin yrkeskarriere jobbet med veiledning og rådgivning både individuelt og i grupper, og med spesielt fokus på ledelse og endring. Han har en bred og solid erfaring fra Human Resource management, både fra privat og offentlig sektor i større organisasjoner, og er godt vant med å avholde kurs og foredrag.

Magnus er kjent for sin humørfylte tilnærming, samtidig som han er direkte og engasjert i møte med andre mennesker og utfordringer.

Sitat Magnus «det du pakker inn ser du ikke».


Trener – Magnus Eriksen
Magnus.eriksen@not-yet.no
Tel: 901 35 080