Rune Fortun

Trener
E-mail: rune.fortun@not-yet.no

Mer om Rune

Jeg tror at «du er det eneste mennesket du vet du må leve med resten av livet». Derfor er det viktig at man har det bra. Både privat og på jobb. For meg er ikke dette egoistisk, men for å kunne hjelpe andre og bidra på best mulig måte i nærmiljø, på jobb og i samfunnet ellers, er det viktig at man selv fungerer best mulig. Vi i Not Yet er opptatt av å skape positive endringer for andre, enten det er individer, grupper eller organisasjoner. Derfor er vi opptatt av at hver enkelt skal oppleve en positiv endring slik at hver enkelt er best mulig rustet til å hjelpe andre til positive endringer. Det vil i sum bidra til at mål nås. For individer, grupper og organisasjoner. Og ofte er det små endringer som skal til for å nå store mål.

Jeg har over 20 år i IT-bransjen i forskjellige stillinger og selskaper, i tillegg til fire år som konsulent hvor jeg som forretningsutvikler bidro til å bedre salg og omsetning for selskaper i mange ulike bransjer. Teknologi har vært med meg hele tiden. Teknologi er til for å skape endringer, men mange glemmer at teknologien kun er verktøyet. Jeg tror på at man også her må se enkeltindividet, gruppen eller organisasjonen, og parallelt med den teknologiske utviklingen jobbe med menneskene for å oppnå de målene som settes. Lurer du på for eksempel hvordan digitalisering og GDPR (personvernlovgivningen) kan snus til å være et verktøy for at individer, grupper og organisasjoner kan oppleve positive endringer og nå nye mål?

 

Trener
rune.fortun@not-yet.no
Tel: 979 72 358